Wikia


Barahir2.jpg

Barahir en Finrod

Barahir was de man van Emeldir en vader van Beren en vriend van Finrod. Van Finrod kreeg hij een ring omdat hij zijn leven redde.

Na de Dagor Bragollach leefde hij met twaalf metgezellen in de heuvels van Dorthonion. Deze metgezellen waren: zijn zoon Beren, Gorlim, Gildor, Belegund, Baragund, Urthel, Dagnir, Ragnor, Radhruin, Dairuin, Arthad en Hathaldir. Gorlim werd gevangen genomen door Sauron en verraadde zijn vrienden, die vermoord werden. Alleen Beren kon vluchten.

Later, bij Berens queest, moest Finrod mee gaan als wederprestatie tegenover Barahir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki