Wikia


Elendur was een zoon van Isildur en leefde in de Derde Era. In D.E.3 vocht hij samen met zijn broers en vader bij het Gevecht bij de Irisvelden. Hier stierf hij, samen met al zijn andere familie, op Valanduil na.


Van de zonen van Isildur leek hij het meeste op zijn grootvader Elendil.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki