Wikia


220px-Ered mithrin

Ered Mithrim

De Ered Mithrin, ofwel De Grijze Bergen (Engels: The Grey Mountains) is een gebergte in het noorden van Midden-aarde.

De bergketen strekt zich uit van het westen naar het oosten. Het wordt gezien als de noordelijke grens van Rhovanion. Lang werden er mineralen door de Dwergen gewonnen, en zij werden weggedreven door kleinere Draken die geen vuur konden maken (zogeheten Koudedraken). Maar ook grotere draken hielden hier huis. De bekendste daarvan was Scatha,een van de grootste draken uit de Derde Era. Scatha had een grote dwergenschat verzameld, maar werd uiteindelijk gedood door Fram, zoon van Frumgar, leider van de Éothéod, de voorouders van de Rohirrim. Nadat de dwergen verdreven waren werden de bergen gekoloniseerd door Orks.


Ten noorden van de Grijze Bergen is de Noordelijke Woestenij, ten westen liggen de Nevelbergen, en mijlen verder Carn Dûm en Angmar. Zuidelijker ligt de Erebor en het Demsterwold. In het oostelijke uiteinde ligt de Dorre Heide, en daar grenst het aan Rhûn.


De Grijze Bergen zijn de laatste overblijfselen van de Emyn Engrin, ofwel de IJzerbergen (Engels: Iron Mountains) Dit was een muur van bergen die zich uitstrekte over heel het noorden van Midden-aarde, maar werd grotendeels vernietigd op het einde van het Eerste Era. In de IJzerbergen was Angband gebouwd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki