Wikia


Haldad was de leider van Haladin (Huis van Haleth) in Thargelion.

Hij werd leider wanneer een zwerm van orks zijn volk aanvielen. Hij maakte een creatieve stokade tussen de twee rivieren: de Gelion en de Ascar dat belegerd werd door de orks. De orks probeerden om hun voedselvoorraad uit te putten, dus Haldad deed een uitval tegen de orks, maar werd toen afgeslacht. Zijn zoon Haldar werd ook gedood toen hij zijn vader's lichaam aan het zoeken was. Zijn dochter Haleth, leidde haar volk een week in uithongering tot Caranthir en zijn leger hen redde en de orks afslachtten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki