Wikia


Denethor andsceptre

Denethor en de heersende scepter

De Heersende scepter was een symbolisch voorwerp voor de bewoners van Gondor. De vorsten van het land moesten hem bij zich dragen. Denethor, Stadhouder in de Derde Era was de laatste Stadhouder die hem droeg.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki