Wikia


Mablung(DE)

Mablung

Mablung was een Doler die diende onder Faramir. Hij vocht mee in het Gevecht bij Osgiliath. Hij moest Frodo en Sam bewaken toen Faramir en de andere Dolers een klein leger van Leger van Harad versloegen tot ze zelf in het gevecht vermengd werden en bijna werden gedood door een stervende Mûmak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki