Wikia


Rhudaur was een rijk in Arnor. Het maakte deel uit van de drie rijken. Hwaldar was een vorst hier, maar werd verbannen. Daarom sloot hij zich bij de Tovenaar-koning van Angmar aan om Arthedain en Cardolan te vernietigen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki