Wikia


Gevecht in Balin's Tombe
Download (4)
Conflict: Oorlog om de Ene Ring
Datum: 15 januari D.E.3019
Plaats: Balin's Tombe, Khazad-dûm
Resultaat: Owerwinnig van Het Reisgenootschap van de Ring
Strijdende partijen
Het Reisgenootschap van de Ring Orks uit de Nevelbergen
Commandanten

Durin's vloekAardman-kapitein  

Troepensterkte

De Reisgenoten

Verliezen
Gandalf Veel Orks en de Balrog

"We kunnen er niet uit. Het einde komt. Trommels, trommels in de diepte. Ze komen..."

-Uit het Boek van Mazarbul, voorgelezen door Gandalf voordat ze werden aangevallen.

Het Gevecht in Balin's Tombe, ook wel bekend als De Slag in de Kamer van Mazarbul was een strijd tussen Het Reisgenootschap van de Ring en de orks (aardmannen) van Moria. De orks hadden de aanwezigheid van de Reisgenoten ontdekt terwijl Gandalf het Boek van Mzarbul voorlas over de dood van Balin en zijn dwergenleger. Ook Nori zijn lichaam werd gevonden. Toen Gandalf verder las kwamen de orks aan. 

De Reisgenoten versperde de westelijke ingang van het graf om de orks te vertragen, terwijl de oostelijke deur openstond om de orks te vertragen. Toen de deuren gebarricadeerd waren valden de orks aan vanuit de gang van de 21ste hal. De Reisgenoten trokken hun wapens, Gandalf keek door de gebarricadeerde deur en zag dat ze een grottrol bijhadden. De grottrol begon de deur de breken, maar werd door Frodo in de voet gestoken. De orks stonden klaar met stormrammen en hamers, ze braken door de deur. Er werden dertien orks gedood door de Reisgenoten waardoor ze terugtrokken. Toen kwam er een Aardman-kapitein met een enorme speer die Frodo stak. Gelukkig was hij beschermd door zijn mithril-hemd. Aragorn en Sam slaagden erin om de Aardman-kapitein te doden. De Reisgenoten trokken vervolgens terug uit de oostelijke deur en kwamen aan op de Brug van Khazad-dûm waar de Balrog Durin's vloek Gandalf uitdaagde. Hierop "stierven" ze beidden en de Reisgenoten vluchtte uit de Oostelijke Poort van Moria. Gandalf en Durin's vloek bevochten elkaar en hierop volgde het Gevecht bij Zirak-Zigil.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki